Forretningsudvalgets opgaver:

Regnskab:
Behandle og koordinere budgetforslag fra udvalgene.
Udarbejde hovedbudgetforslag i samarbejde med kassereren.
Det samlede budget indstilles til godkendelse i bestyrelsen.
Behandle ansøgninger om budgetoverskridelser
Ansøgninger om budgetoverskridelser over kr. 5000,- forelægges bestyrelsen
Ansøgning om budgetoverskridelse op til kr. 5000,- afgøres af FU
 
Referater:
FU laver skriftligt referat som opbevares af sekretæren for FU.
 
Sponsor aftale:
FU er ansvarlig for OK aftalen.
 
Ansvarlig for indkøbsaftale:
Vi har indkøbsaftale med Sport 24 i Vejle. Benyttes når der skal købes tøj/udstyr til de enkelte afdelinger i HGU. Aftalen er gældende pr. 1. maj 2013.                         
 
Andre opgaver:
Udarbejde indstillinger til bestyrelsen til beslutning på baggrund af modtagne emner/forslag fra udvalgene og egne forslag/ideer.
 
Udarbejde forslag til vedtægtsændringer
 
Bistå udvalgene med råd og vejledning ved budgetlægning m.m.

Fordeling af ansvarsopgaver i FU

Kontakpersoner fra FU til udvalg

HGU-Pris

Retningslinjer for frivillig arbejde i HGU