Vårfruerne Højen Kvindeklub er startet d. 8. januar 2008.
Klubben fungerer som et udvalg under HGU.
Formålet er at skabe netværk og knytte venskaber gennem fælles oplevelser, samt at få nye tilflyttede kvinder til at blive en del af lokalsamfundet.
Målgruppen er kvinder i Højen i alle aldre.
Mødestedet er som regel Højen Forsamlingshus.
Vi samles den første tirsdag i hver måned (juli, august og december undtaget).
Alle arrangementerne er åbne for medlemmer af klubben.
Det vil være muligt for ikke-medlemmer at deltage i udvalgte arrangementer, dog til en højere pris.
Kontingentet fastlægges af udvalget og betales online. Hvis dette ikke er muligt så kontakt udvalget for en alternativ løsning.
Udover kontingentet betales for de enkelte arrangementer. Til alle arrangementer vil der være sang og hygge samt forfriskninger i form af kaffe, kage, frugt eller andet.
Kontakt udvalget for yderligere information.

Se info om arrangementerne ved Højen Dagli Brugs, Multihuset, Infokanalen fra Antenneforeningen og Vor Flue.